سفر به آلمان با ویزای شینگن

برای سفر به آلمان با ویزای شینگن، با جمعه گشت تماس بگیرید.

آلمان پیشرفته ترین و در عین حال نیز یکی از قدرتمندترین کشورهای اروپایی از منظر اقتصادی به حساب می آید. این ویژگی باعث می شود تا آلمان مقصد بسیاری از کسانی باشد که جویای کار هستند و یا به دنبال وضعیت اقتصادی بهتری می باشند و آن ها تمایل داشته باشند تا از طریق دریافت ویزای شینگن آلمان در این کشور اقامت بگیرند.

برای گرفتن ویزای شینگن آلمان، ابتدا باید فرم های مربوطه را از طریق وبسایت و یا حضوری در سفارت کشور آلمان کامل کنید. سپس زمانی که برای مصاحبه حضوری جهت دریافت ویزای شینگن آلمان در سفارتخانه این کشور حاضر شدید مدارکی از قبیل کپی شناسنامه و گذرنامه، تائیدیه بیمه، گواهی شغلی خود و همراهان (در صورت داشتن شغل)، سند مالکیت و برخی دیگر از مدارک را حاضر نمایید.

برای دریافت ویزای شینگن آلمان می توانید بدون وقت قبلی در سفارت حضور پیدا کنید، اما دریافت و اخذ مدارک در ساعت های خاصی صورت می گیرد که در صورت رعایت نکرن ممکن است ساعت ها جلوی درب سفارت معطل شوید. زمانی که در خواست خود برای دریافت ویزای شینگن آلمان ارائه دادید بلافاصله باید تصویر شناسنامه را برای سفارت اسکن کرده و بفرستید، در غیر این صورت وقت مصاحبه شما لغو می شود. ویزای شینگن آلمان در شکل های مختلف تجاری، نمایشگاهی و ... صادر می شود و مدت زمان آن نیز بر همین اساس تعیین می گردد. هرینه صدور ویزای شینگن آلمان 60 یورو است که باید توسط متقاضی و در روز مصاحبه پرداخت شود. برای دریافت ویزای شینگن آلمان متقاضی باید حضوری برای مصاحبه و انگشت نگاری به سفارت بیاید. صدور ویزای شینگن آلمان حدود 5 هفته طول می کشد.

 برای اخذ ویزای توریستی و ویزای شینگن با شماره 88738706 تماس بگیرید